В текстовото поле въведете думата, която искате да преведете и натиснете клавиша [Enter]. Ако фразата започва с някой от служебните символи '"', '+' и '-', ще се изпълни операцията по разширено търсене. За да превключите речника с друг, просто щракнете с мишката на логото (изображението) на речника.

   Операцията разширено търсене търси в цялата база въведената от Вас фраза. Можете да използвате '"', '+' и '-' като управляващи символи при въвеждането на заявки. Ето няколко примера:
     +go +in означава, че ще се търси за 'go' и 'in'.
     "go in" означава, че ще се търси за фразата 'go in'.
     +go +in -out означава, че ще се търси за 'go' и 'in' и не трябва да се съдържа 'out'
   Ето и един по-сложен пример, който не е реален, но описва възможните комбинации:
     +"go in" +come -"enter in" -walk +"run out"

   Ако не разполагате с поддръжка на кирилица, може да въвеждате българските думи с латински букви (PHONETIC/QWERTY подреждане), като е необходимо в този случай думата да бъде с главни латински букви. Ето няколко примера:
     L|LQK е равно на люляк
     ~A{A е равно на чаша